Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα αποτελεί το πιο συχνό αίτιο πόνου στο χέρι και οφείλεται στην πίεση του μέσου νεύρου μέσα στον καρπιαίο σωλήνα.

Εκτινασσόμενος δάκτυλος

Είναι η πάθηση κατά την οποία μετά την κάμψη ενός δακτύλου, ο ασθενής δυσκολεύεται να το εκτείνει και σε περαιτέρω προσπάθεια να το «τεντώσει», το δάκτυλο εκτινάσσεται. Ο ασθενής αναφέρει συχνά ότι το δάκτυλο «κλείνει και δεν ανοίγει» ή «ανοίγει και δεν κλείνει», ενώ σε αρχόμενες περιπτώσεις συναντά δυσκολία στην κάμψη και έκταση. Η πάθηση […]