Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα αποτελεί το πιο συχνό αίτιο πόνου στο χέρι και οφείλεται στην πίεση του μέσου νεύρου μέσα στον καρπιαίο σωλήνα.

 

Τι προκαλεί την πίεση του νεύρου…

Μικροτραυματισμοί σε άτομα που η εργασία τους απαιτεί επαναλαμβανόμενες βίαιες κάμψεις και εκτάσεις δακτύλων και καρπού αποτελεί συχνό αίτιο του συνδρόμου (χειριστές υπολογιστών, χειρωνακτική εργασία). ‘Αλλα αίτια είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, κάταγμα κάτω άκρου της κερκίδας που πωρώθηκε σε κακή θέση (παρεκτόπιση), οστεοαρθρίτιδα του καρπού, σακχαρώδης διαβήτης κλπ.

Παρουσιάζεται επίσης συχνά κατά την εγκυμοσύνη, αλλά υποχωρεί συνήθως μετά τον τοκετό. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει σαφές αίτιο.

Σε ποια ηλικία εμφανίζεται και ποιο φύλο προτιμά…

Παρατηρείται συχνότερα σε ηλικίες 30-60 ετών και είναι 5 φορές συχνότερο σε γυναίκες.

Τι συμπτώματα προκαλεί…

Εκδηλώνεται με πόνο στον καρπό και μουδιάσματα ήcts-250x200 μυρμηκιάσματα στην παλαμιαία επιφάνεια των τριων πρώτων δακτύλων και το μισό του παράμεσου. Τα συμπτώματα είναι εντονότερα τη νύχτα και συχνά ξυπνούν τον ασθενή. Ο πόνος μερικές φορές αντανακλά προς τον αγκώνα ή το βραχίονα.

Όταν η πάθηση παραμείνει χωρίς θεραπεία για μεγάλο διάστημα μειώνεται η δύναμη του αντίχειρα και δυσκολεύονται δουλειές που απαιτούν λεπτές κινήσεις όπως η συγκράτηση λεπτών αντικειμένων και το ράψιμο. Σε πιο προχωρημένο στάδιο υπάρχει μειωμένη αίσθηση στο χέρι στην κατανομή του μέσου νεύρου ή και ατροφία μυών του θέναρος (κοντά στον αντίχειρα). Η διάγνωση στηρίζεται στην κλινική εξέταση και το ηλεκτρομυογράφημα.

Πώς θεραπεύουμε…

Η θεραπεία , εκτός από το αρχικό στάδιο, είναι χειρουργική, υπό τοπική αναισθησία, χωρίς νοσηλεία του ασθενή.Τα αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά, εφόσον η επέμβαση γίνει έγκαιρα.Το χειρουργείο ανακουφίζει άμεσα, από την πρώτη κιόλας μέρα τον πόνο του ασθενή.

Η διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνα μπορεί να γίνει με την κλασική ανοικτή προσπέλαση, την περιορισμένη ανοικτή προσπέλαση (mini open technique) ή ενδοσκοπικά.

Mini-Open τεχνική: Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ορθοπαιδικοί έχουν υιοθετήσει την σύνδρομο_καρπιαίου_σωλήνα_partsinevelos.grπεριορισμένη ανοικτή προσπέλαση. Η τεχνική αυτή απαιτεί μόνο 2,5 εκατοστά χειρουργική τομή, που ωστόσο επιτρέπει άμεση επισκόπηση όλης της ανατομικής περιοχής. Η τεχνική αυτή φαίνεται ότι μειώνει τον χρόνο μετεγχειρητικής αποκατάστασης και τον πόνο σε σύγκριση με την ανοικτή μέθοδο. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά σημαντική διαφορά σε σχέση με την κλασική μέθοδο.

Η ενδοσκοπική μέθοδος αποτελεί λιγότερο επεμβατική μέθοδο σε σύγκριση με την ανοικτή προσπέλαση. Ο χειρουργός κάνει μία ή δύο χειρουργικές τομές 1-1,5 εκατοστών στον καρπό και την παλάμη και εισάγει ένα ή δύο λεπτά ενδοσκόπια.
Στη συνέχεια εισάγεται μια μικροσκοπική κάμερα και ένα νυστέρι διαμέσου των ενδοσκοπίων. Καθώς ο ορθοπαιδικός χειρουργός βλέπει σε μία οθόνη την κάτω επιφάνεια του καρπιαίου σωλήνα, διατέμνει τον εγκάρσιο σύνδεσμο και απελευθερώνει το νεύρο.
Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ενδοσκοπική διάνοιξη αναφέρουν λιγότερο πόνο από αυτούς που υποβάλλονται σε ανοικτή μέθοδο και επιτρέπει την επιστροφή του ασθενή στις καθημερινές δραστηριότητες στον μισό χρόνο σε σύγκριση με την ανοικτή μέθοδο.

Παρόλα αυτά, προς το παρόν δεν φαίνεται τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα να υπερτερούν όσον αφορά τη μυϊκή λειτουργία, την δύναμη σύλληψης ή την επιδεξιότητα. Επιπλέον, η ενδοσκοπική μέθοδος, εξαιτίας της περιορισμένης ορατότητας των ανατομικών δομών, εγκυμονεί μεγαλύτερο κίνδυνο για τραυματισμό του νεύρου, που ωστόσο φαίνεται ότι μειώνεται όσο μεγαλύτερη είναι η εμπειρία του χειρουργού στη συγκεκριμένη μέθοδο.