Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Γιατί είναι 5 φορές συχνότερο στις γυναίκες

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα αποτελεί το πιο συχνό αίτιο πόνου στο χέρι και οφείλεται στην πίεση του μέσου νεύρου μέσα στον καρπιαίο σωλήνα…

boro.gr