Ο πόνος στην πτέρνα και πελματιαία απονευρωσίτιδα εμφανίζεται είτε ακριβώς κάτω από την πτέρνα, ή λίγο πιο μπροστά από το οστό, προς την ποδική καμάρα
Ο πόνος στην πτέρνα μπορεί να ξεκινά μετά από βάδιση μεγάλης απόστασης ή τρέξιμο αλλά συχνά δεν έχει κάποιο εμφανές αίτιο και μπορεί να διαρκέσει για αρκετούς μήνες ή και χρόνια.
Οι ενοχλήσεις γίνονται ιδιαίτερα αντιληπτές στα πρώτα βήματα όταν κανείς σηκώνεται το πρωί από το κρεβάτι ή αφού έχει μείνει καθισμένος για αρκετή ώρα.
Περίπου οι μισοί από τους ασθενείς με πτερνικό πόνο έχουν στην πτέρνα ένα μόρφωμα που μοιάζει με αγκάθι και γι αυτό ονομάζεται άκανθα. Στην ακτινογραφία η άκανθα της πτέρνας μοιάζει με ράμφος πουλιού, μήκους      3-8mm και εντοπίζεται στο μπροστινό κάτω μέρος της πτέρνας.
Ο πόνος μπορεί να υπάρχει με ή χωρίς αυτό το εύρημα και συχνά οφείλεται σε φλεγμονή ενός ιστού που προσφύεται στη βάση της πτέρνας.
Το αυξημένο σωματικό βάρος συμβάλλει στη διάταση των ιστών της ποδικής καμάρας και χειροτερεύει τον πτερνικό πόνο.
Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει αντιφλεγμονώδη από το στόμα, αποφόρτιση του άκρου και βάδιση με πατερίτσες στην οξεία φάση αλλά και τοπική έγχυση στεροειδών στο σημείο του πόνου.
Ειδικά διαμορφωμένα πέλματα μετά από διενέργεια πελματογραφήματος βοηθούν στην ανακατανομή των φορτίων στο πέλμα και την σταδιακή υποχώρηση του πόνου.
Μετά την ύφεση του πόνου, η  βάδιση, αλλά και η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες ή ο χορός θα πρέπει να γίνονται σταδιακά.