Κατάγματα ισχίου. Τα πλεoνεκτήματα της επέμβασης ALMIS


Η ALMIS αρθροπλαστική ισχίου (Anterοlateral Minimally Invasive Surgery) είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική που εφαρμόζεται περισσότερο από δύο δεκαετίες, για τη χειρουργική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου. Η ίδια μέθοδος παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα για την αντιμετώπιση των υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


ALMIS αρθροπλαστική ισχίου

ALMIS αρθροπλαστική ισχίου σε κάταγμα – Ελάχιστα επεμβατική τεχνική για μέγιστα αποτέλεσματα


Παράλληλα, η ALMIS αρθροπλαστική, μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε υποκεφαλικά κατάγματα του ισχίου. Τα κατάγματα αυτά είναι συχνά στην μεγάλη ηλικία και η χειρουργική τους αντιμετώπιση, όταν είναι παρεκτοπισμένα, περιλαμβάνει ημιολική ή ολική αρθροπλαστική. Η αντιμετώπισή τους με ALMIS αρθροπλαστική παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, καθώς τα κατάγματα αυτά παρουσιάζουν αυξημένη νοσηρότητα αλλά και θνητότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


παραισθητική_μηραλγία

Παραισθητική μηραλγία


Ο ασθενής εμφανίζει  παραισθησία και μουδιάσματα της άνω έξω επιφάνειας του μηρού. Οι παραισθησίες μπορεί να είναι αρκετά επώδυνες. Η εγκυμοσύνη, τα στενά ρούχα και η παχυσαρκία προδιαθέτουν στην πίεση του νεύρου στον βουβωνικό σύνδεσμο...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Τροχαντηρίτιδα του ισχίου. Πόσο εύκολα γίνεται λάθος διάγνωση;


Τροχαντηρίτιδα ισχίου ή τελευταία σύνδρομο πόνου του μείζονα τροχαντήρα, είναι μία από τις πιο συνήθεις παθήσεις της έξω επιφάνειας του ισχίου σε ενήλικες.Τα τελευταία χρόνια προτείνεται περισσότερο η τοπική έγχυση

πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια (PRP) το οποίο παρασκευάζεται μετά από απλή αιμοληψία στον ασθενή και φυγοκέντρηση του αίματος στο χώρο του ιατρείου...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Κάταγμα ισχίου: Γιατί ο πόνος στο ισχίο μετά από πτώση σε μεγαλύτερη ηλικία πρέπει να «θεωρείται» κάταγμα.


Το κάταγμα ισχίου είναι συχνότερο σε άτομα μεγάλης ηλικίας μετά από πτώση στο σπίτι ή από άμεσο χτύπημα στην πλάγια επιφάνεια του ισχίου.Το πιο σημαντικό είναι ότι το 25% των ασθενών με κάταγμα ισχίου αποβιώνουν τον πρώτο χρόνο μετά το κάταγμα, ενώ το 50% ζει με κάποιο βαθμό αναπηρίας. Η αντιμετώπιση των καταγμάτων αυτών είναι στην πλειοψηφία χειρουργική...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Οστεονέκρωση της μηριαίας κεφαλής: η λήψη κορτιζόνης και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αποτελούν τις πιο συχνές αιτίες


Περισσότερο από το 80% των περιπτώσεων ατραυματικής οστεονέκρωσης, οφείλονται στη λήψη κορτικοστεροειδών και την υπέρμετρη λήψη αλκοόλ. Η μέση ηλικία εμφάνισης εξαρτάται από τις συνοδές παθήσεις αλλά συνήθως είναι κάτω από τα 50 έτη. Η έγκαιρη διάγνωση συχνά έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποφυγή της καταστροφής της άρθρωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ