Παραισθητική μηραλγία

Παραισθητική μηραλγία

Όταν υπάρχει παγίδευση του έξω μηροδερματικού νεύρου υπάρχει παραισθησία και μουδιάσματα της άνω έξω επιφάνειας του μηρού. Οι παραισθησίες μπορεί να είναι αρκετά επώδυνες.

Σε ποσοστό 20% τα συμπτώματα μπορεί να είναι και στον άλλο μηρό.

Το περπάτημα και η όρθια στάση επιδεινώνει ενώ η καθιστή θέση ανακουφίζει τα συμπτώματα.

Η κλινική εξέταση αναδεικνύει μούδιασμα της προσθιοπλάγιας επιφάνειας μηρού σε όλη ή μέρος της περιοχής που εμπλέκεται με παραισθησία. Περιστασιακά, οι ασθενείς έχουν υπεραισθησία  (αυξημένη αίσθηση) σε αυτήν την περιοχή.

Η πλήξη στην άνω και έξω επιφάνεια του βουβωνικού συνδέσμου ή η έκταση του μηρού (προς τα πίσω θέση), που διατείνει το νεύρο, μπορεί να αναπαράγει ή να επιδεινώσει την παραισθησία.

Η εν τω βάθει ψηλάφηση μόλις κάτω από την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα (δοκιμασία συμπίεσης της λεκάνης) αναπαράγει τα συμπτώματα. Η δοκιμασία αυτή έχει ευαισθησία 95% και ειδικότητα 93,3% στη διάγνωση της πάθησης.

Η μυϊκή ισχύς στο κάτω άκρο δεν επηρεάζεται.

Αιτιολογία

Η εγκυμοσύνη, τα στενά ρούχα και η παχυσαρκία προδιαθέτουν στην πίεση του νεύρου στον βουβωνικό σύνδεσμο.

Οι ζώνες εργαλείων που φορούν οι ξυλουργοί, οι ζώνες των αστυνομικών αλλά και η πανοπλία των στρατιωτών μπορεί να οδηγήσουν σε πίεση του έξω μηροδερματικού νεύρου.

About Author

Related posts